Quatre Mains Zorg

Zorg zoals zorg bedoeld is...

Onze activiteiten

Woonbegeleiding

Woonbegeleiding

Soms hebben mensen (tijdelijk) hulp nodig bij hun dagelijkse bezigheden. Wij kunnen onze deelnemers hierbij helpen. Eerst maken we kennis met elkaar. Als de deelnemer dan besluit dat wij hem of haar gaan begeleiden, stellen we samen met de deelnemer een plan met doelen op. Vervolgens gaan we helpen om deze doelen te realiseren. Ieder mens is verschillend. Daarom stellen we de begeleiding af op de hulpvraag van de deelnemer. We kunnen bijvoorbeeld helpen met het weer terug krijgen van de regie op zijn of haar eigen leven. Ook het bevorderen van de zelfredzaamheid of het weer op orde krijgen van je huis zijn hupvragen waar wij graag bij helpen. Begeleiden bij een bezoek aan bijvoorbeeld de dokter of tandarts, ook dat is één van de vele hulpvragen die er zijn. Samen met de deelnemer kijken we wat de hulpvraag is en hoe we daar bij kunnen helpen.

Dagbesteding

Dagbesteding

Het doel van dagbesteding is om een meer herkenbare dagstructuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn. De activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan op de behoeften van onze deelnemers. Er wordt samen gewerkt met andere deelnemers. Quatre Mains Zorg heeft verschillende locaties waar we dagbesteding verzorgen. Onze thuislocatie bevindt zich in Zutphen. Hier werken we onder andere met hout en in de productie. Ook vinden we het belangrijk dat we een bijdrage leveren aan de maatschappij. Daarom zijn wij onder andere actief op de zorgtuin in Gorssel waar we verschillende soorten groenten verbouwen. Deze brengen we naar de voedselbank. We helpen daar ook met het sorteren van de goederen die binnen komen en met het samenstellen van de voedselpakketten. Zo leveren we een bijdrage voor de medemensen die het momenteel wat minder hebben. Als je muzikaal aangelegd bent, ben je bij ons ook aan het goede adres. We hebben een eigen muziekstudio en werken daarnaast samen met het Popcollege in Zutphen.

Huiskamer

Huiskamer

In onze huiskamer is iedereen welkom voor een kopje koffie en een praatje. We nemen het nieuws met elkaar door, bakken koekjes of koken een soepje en doen een spelletje of maken een wandeling. Daarnaast is er veel ruimte voor je creativiteit.